Vinterunderhåll & Snöröjning i Stockholm

Stockholms Golv- och Fastighetsservice AB tillhandahåller snöskottare, takläggare och plåtslagare för röjning & skottning av snömassor.

Snörasskydd Plåttal & Tegeltak

Fastighetsägare är ansvariga och skyldiga att ta bort is och snö som har risk att rasa ned från taket, och kan i värsta fall skada människor eller annan egendom på offentliga platser.

Borttagning av istappar från hängrännor T stuprör

Stockholms Golv- och Fastighetsservice utför på avrop och efter långsiktiga förvaltningsuppdrag av allmän skötsel av tak för takskottning, snöröjning till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar BRF och privatkunder.

Från Åkersberga, Östermalm till Huddinge & Haninge

Takskottarna från Stockholms Golv- och Fastighetsservice AB tecknar snöskottningsavtal där vi kontinuerligt sköter om samt finns tillgängliga dygnet runt, 24 timmar för jourarbeten av snöskottning.

Kontakta en Snöskottare i Stockholm redan idag!

Lämna ett meddelande till oss

Namn *

Telefon *

Email *

Meddelande